UK: Love where you live

Love where you live to przykład wdrożenia, opierającego się na włączaniu obywateli w wolontariat obywatelski. Serwis powstał w celu aktywizacji lokalnych środowisk i włączenia ich w działania proekologiczne.
Strona należy do działającej od lat 50. XX wieku inicjatywy Keep Britain Tidy. Obecnie podmiotem zarządzającym jest firma prywatna, prowadząca jednak działalność dobroczynną. Inicjatywa jest wspierana przez angielskie władze.
Serwis Love where you live przewiduje następujące działania i aktywności:
wyszukiwanie i włączanie się w projekty prowadzone przez działających już organizacji, sprawdzanie czym one się zajmują, w jakim projekcie ekologicznym biorą aktualnie udział. Zamieszczona na stronie wyszukiwarka pozwala wpisać adres zamieszkania, a następnie wyświetla informacje o organizacjach znajdujących się najbliżej.
Tworzenie własnych inicjatyw i proponowanie działań w ramach realizowanych już projektów (np. Beach Care, River Care, Wastewatch, The Big Tidy Up).
Pomoc materialna dla zarejestrowanych organizacji – również dobrowolne wpłaty na konto.

Ciekawym rozwiązaniem, mającym na celu zwiększenie zaangażowania uczestników, jest stworzony system “kredytów” – uczestnicy za wykonane zadania są “wynagradzani” wirtualną walutą. Zebrany w ten sposób kapitał może zostać wydany na realnie istniejący sprzęt do sprzątania lub na kupony rabatowe na zakup sprzętu elektronicznego (np. drukarek).

Portal wspiera komunikację i działania prowadzone w świecie rzeczywistym, służy również opiniowaniu, a w razie potrzeby również informowaniu (crowdsourcing) na temat lokalnych problemów ze środowiskiem naturalnym.