UK: Neighbourhood Statistics

Neighbourhood Statistics to nazwa jednej z wyspecjalizowanych komórek zajmujących się gromadzeniem i publikowaniem danych statystycznych w Wielkiej Brytanii. Jednostka została powołana w 2001. Celem instytucji jest pomoc i wsparcie dla Neighbourhood Renewal w zakresie jakości publikowanych danych statystycznych, dotyczących jednostek lokalnych w Wielkiej Brytanii. Pod tą samą nazwą, w ramach struktury urzędu, funkcjonuje serwis internetowy, za pośrednictwem którego publikowane online są dane statystyczne.

Serwis Neighbourhood Statistics pozwala na wyszukiwanie danych statystycznych dotyczących wskazanych jednostek lokalnych. Aplikacja porządkuje i systematyzuje dane zgromadzone w ramach serwisu. Wyszukiwanie danych dokonuje się poprzez wskazanie kodu pocztowego. Użytkownicy mogą wyszukiwać dane wg dwóch procedur. W pierwszej opcji przeszukiwania konieczne jest wskazanie jednostki administracyjnej wskazanej lokalizacji, której danych użytkownik poszukuje – gmina, parafia, okręg wyborczy, rejony ustalone dla szkolnictwa, czy państwowej służby zdrowia. Druga, uproszona opcja przeszukiwania, obejmuje zestawienie podstawowych danych statystycznych dla wskazanej lokalizacji. Dane zostały ujęte w 10 kategoriach: od przestępczości, podstawowych danych gospodarczych, przez szkolnictwo i służbę zdrowia, na danych odnośnie rynku pracy kończąc. Serwis statystyczny pozwala na wizualizację danych za pomocą mapy oraz wykresu. Możliwe jest także pobranie tabel z wybranymi informacjami oraz wydruk danych ze strony.

Serwis udostępnia ponadto kilka innych, użytecznych do pracy z danymi statystycznymi narzędzi. Pierwszym z wymienionych narzędzi jest generator map konturowych. Aplikacja umożliwia opracowanie map konturowych wg wybranych przez użytkownika jednostek administracyjnych, wraz z oznaczeniem ich kolorami zgodnie z preferencjami użytkowników. Drugie narzędzie to moduł do opracowywania zestawień wybranych danych statystycznych. Aplikacja pozwala na tworzenie dowolnych zestawień w formie tabel, generowanie wykresów, zapis i wydruk danych, oraz filtrowanie i porządkowanie danych ze względu na czas, nazwę, lokalizację itp.

Na stronach Neighbourhood Statistics udostępnione zostały także informacje na temat przyjętej metodologii gromadzenia i porządkowania danych. Neighbourhood Statistics udostępnia API stworzonych przez siebie baz danych statystycznych.