UK: Neighbourhood Watch

Neighbourhood Watch to strona internetowa uruchomiona przez organizację pozarządową Neighbourhood & Home Watch. Głównym celem uruchomionej aplikacji było wytworzenie narzędzia (instrumentów i procedur) dla efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami a mieszkańcami w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkiej Brytanii. Projekt opiera się na założeniu aktywnej współpracy mieszkańców, władz lokalnych, oraz policji.

Projekt adresowany jest do trzech grup beneficjentów:

  • mieszkańcy – poszukiwanie lokalnych schematów, przydatnych lokalnych kontaktów, porad bezpieczeństwa, lokalnych wiadomości i wydarzeń oraz sposobu uruchomienia nowego systemu;
  • podmioty instytucjonalne – informowanie i pozyskiwanie lokalnych sygnałów dot. przestępczości, wiadomości i wydarzeń, umożliwienie komunikacji dla wszystkich grup, posiadanie zasobów i narzędzi niezbędnych do współpracy;
  • koordynatorzy – posiadanie map systemów i baz danych, wysyłanie wiadomości, dokonywanie statystyk przestępczości i raportowanie wydarzeń.

Aplikacja działa na terenie Wielkiej Brytanii. Każdy region reprezentowany jest przez jednego lub kilku przedstawicieli – wolontariuszy i deputowanych do regionu, którzy odpowiedzialni są za utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami będącymi członkami społeczeństwa i członkami systemu.

Odwiedzający stronę mają możliwość (po wcześniejszym wpisaniu kodu pocztowego) wyszukania informacji czy na konkretnym terenie występują lokalne struktury/projekty społeczne, poznania informacji społecznościowych, nawiązania lokalnych kontaktów i zapoznania się z bazą przestępstw.

Użytkownicy aplikacji Neighbourhood Watch mają poza tym możliwość stworzenia nowego projektu społecznego, wyszukania lokalnej grupy policyjnej, zgłoszenia przestępstw, czy nawiązania współpracy z lokalną grupą policji w celu budowania bezpiecznego otoczenia.

Aplikacja zakłada dwa rodzaje użytkowników: rejestrowanych i nierejestrowanych. Posiadanie osobistego konta umożliwia uzyskiwanie dostępu do materiałów, takich jak: plakaty, ulotki, szablony, które można pobrać za darmo.

Na stronie można znaleźć również porady na temat bezpieczeństwa i zapobiegania przestępstwom.

Strona jest zintegrowana z portalami takimi jak: Facebook, Twitter, Youtube.