UK: Ofgem – the Office of Gas and Electricity Markets

Strona Ofgem jest stroną przede wszystkim o charakterze informacyjnym. Przedstawia informacje m.in. o:

  • Urzędzie (organizacja, struktura, polityka, współpraca z innymi podmiotami),
  • praktyczne informacje o energii i gazie do wykorzystania przez konsumentów indywidualnych i grupowych (firmy, przemysł): zmiana dostawcy, zażalenia, rachunki, jak oszczędzać, itp.,
  • informacje o rynku gazu, energii i programach dot. energii odnawialnej,
  • źródła do przepisów prawnych odnoszących się do rynku gazu i energii.

Serwis poprzez moduł „investigation” (prowadzonych przez Urząd postępowań przeciw producentom i dostawcom energii i gazu) umożliwia korzystającemu ze strony (konsument, producent, osoba) sprawdzenie czy dana firma/przedsiębiorstwo nie była/ nie jest objęta postępowaniem Urzędu (czy przestrzega obowiązującego w UK prawa w materii produkcji i dostarczania energii i gazu).

Moduł „consultations” wskazuje jakie procedury/postępowania są w danym czasie konsultowane społecznie. Można uzyskać informacje nt. prowadzonych konsultacji oraz wziąć udział w konsultacjach. Aplikacja umożliwia także subskrypcję informacji o innych konsultacjach.

Strona zintegrowana jest z serwisami społecznościowymi takimi jak: YouTube i Twitter.