UK: Parent View. Your child’s school

Parent View. Your child’s school to aplikacja uruchomiona przez Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills – instytucję rządową zajmującą się standaryzacją edukacji i jakością kształcenia dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii.

Aplikacja została uruchomiona w celu zbierania opinii na temat szkół. Użytkownik – rodzic, którego dziecko uczęszcza do szkoły, może przesłać swoją opinię poprzez uzupełnienie ankiety składającej się z 12 pytań. Użytkownik może ocenić tylko szkołę, która została wskazana jako szkoła do której uczęszcza jego dziecko.

Użytkownik ma wgląd do wyników ankiety dla innych szkół, do raportów z przeprowadzonych wizytacji oraz danych statystycznych na temat szkoły. Dane dotyczą roku bieżącego oraz trzech lat poprzednich.

Strona jest zintegrowana z portalami społecznościami takimi jak  Facebook, Twitter, Linkedin.