UK: Public contracts Scotland

Public Contracts Scotland to portal stworzony do obsługi zamówień sektora publicznego w Szkocji. Celem projektu jest zwiększenie jawności i ułatwienie dostępu do systemu zamówień publicznych.

Rząd Szkocji rocznie wydaje ok. 8 miliardów funtów, w celu lepszego wykorzystania środków publicznych. Za najważniejsze w tej materii kwestie uznano zwiększenie jawności zawieranych umów oraz zapewnienie konkurencyjności pomiędzy oferentami. Dlatego też podjęto decyzję o utworzeniu jednego portalu, gdzie zamieszczane są informacje na temat aktualnie prowadzonych postępowań dotyczących zamówień dla sektora publicznego (towarów i usług).

Portal Public Contracts Scotland powstał w sierpniu 2008 roku. Rejestracja i korzystanie z serwisu są darmowe. Zamieszczone informacje, ich odczyt oraz ewentualny wydruk dostępne dla każdego użytkownika bez konieczności rejestracji. W przypadku dostawców zainteresowanych współpracą z sektorem rządowym konieczna jest rejestracja podmiotu. Rejestracja w serwisie umożliwia ponadto kontakt, w tym zadawanie pytań wybranej instytucji rządowej. Użytkownik korzystający z portalu może założyć konto jako dostawca lub kupujący, może też występować jako podwykonawca do projektów realizowanych przez większe podmioty. Przeglądając bazę ma on możliwość wglądu w interesującą go ofertę, a następnie aplikowania do wybranego projektu.

Portal nie jest otwarty tylko dla szkockich czy brytyjskich podwykonawców. Mogą się na nim rejestrować wszyscy przedsiębiorcy z państw będących członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO).