UK: Surrey Council

Opisywane wdrożenie to samorządowy serwis stworzony i prowadzony przez miasto Surrey w Wielkiej Brytanii. Portal zawiera w sobie dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony rolą serwisu jest dostarczanie podstawowych informacji na temat spraw codziennych i aktualnych wydarzeń w gminie, z drugiej zaś za pośrednictwem serwisu świadczone są usługi publiczne dla mieszkańców.

Strona gromadzi informacje na temat działania poszczególnych jednostek urzędowych oraz prowadzonych zadań publicznych. Portal zawiera również rozbudowane funkcje kontaktów z  gminą, w tym zgłaszania informacji na temat zdarzeń wymagających podjęcia interwencji odpowiednich służb (usterek, zagrożeń) oraz moduł przesyłania sugestii, czy też postulatów działań.

Korzystanie z serwisu nie wymaga logowania ani rejestracji w serwisie. Obsługa, w tym m.in. system płatności urzędowych, czy przesyłania dokumentów (formularze udostępniane na stronie w formacie PDF), prowadzona jest jednostronnie w kierunku od obywatela/firmy do urzędu.

Oprócz wspomnianych wyżej funkcjonalności użytkownicy mają także możliwość opiniowania najnowszych miejskich inicjatyw, informowania o potrzebach mieszkańców oraz proponowania rozwiązania (crowdsourcing).

Na stronach portalu miejskiego Surrey widoczne są nawiązania do polityki OPEN DATA. Serwis udostępnia dane publiczne, m.in. na temat: adresów nieruchomości należących do gminy (w pliku w formacie .csv): http://new.surreycc.gov.uk/your-council/how-the-council-works/our-performance/open-data/property-services-open-data; dane na temat płac na poszczególnych stanowiskach w gminie: http://new.surreycc.gov.uk/your-council/how-the-council-works/our-performance/open-data/human-resources-and-organisational-development-open-data; informacje na temat wydatków gminy w poszczególnych latach (w plikach w formacie .xls): http://new.surreycc.gov.uk/business-and-consumers/supplying-the-council/procurement-open-data; informacje nt. wpływów i wydatków za korzystanie z miejsc parkingowych i przejazdów autostradami (w plikach w formacie .xls): http://new.surreycc.gov.uk/your-council/how-the-council-works/our-performance/open-data/highways-and-transport-parking-open-data.

Charakterystyczna dla opisywanego portalu jest względnie duża aktywność na portalach społecznościowych. Na stronie http://new.surreycc.gov.uk/your-council/about-our-website/social-media znaleźć można odnośniki do kont prowadzonych przez instytucje gminne w różnych serwisach social media. Na ten przykład przywołać można choćby lokalne biblioteki, które posiadają dedykowaną galerię na portalu Pinterest (http://new.surreycc.gov.uk/your-council/about-our-website/social-media). Aktywność w serwisie koncentruje się na popularyzacji czytelnictwa wśród mieszkańców gminy. Portal gminny posiada także rozbudowaną sieć kont w serwisie Twitter. Niemal każda instytucja lokalna wykorzystuje do komunikacji możliwości tego serwisu.