UK: Talk London

TALK LONDON to serwis konsultacyjny uruchomiony przez władze miejskie  Londynu. Serwis umożliwia prowadzenie konsultacji w formie forum dyskusyjnego. Dyskusje inicjowane są artykułem – komentarzem do aktualnej sytuacji. Do artykułu wstępnego mogą być dołączane analizy, wyniki badań itp. Dyskusje podzielone są tematycznie – wyszczególnione obszary tematyczne to: zdrowie i społeczeństwo; bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, transport i komunikacja oraz edukacja i gospodarka.

Udział w dyskusji możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu. Rejestracja odbywa się samodzielnie przez użytkowników. Kryterium weryfikacyjnym uprawnienia jest wskazanie kodu pocztowego z obszaru Londynu.

Użytkownicy w ramach serwisu mogą:

  1. Brać udział w konsultacjach społecznych poprzez udział w dyskusji prowadzonej na zasadzie forum dyskusyjnego. Użytkownicy mogą pisać komentarze do artykułu głównego oraz odpowiadać na komentarze innych użytkowników.
  2. Brać udział w badaniach opinii itp. prowadzonych w ramach serwisu poprzez tzw. Talking Points – raz na dwa miesiące prowadzona jest ankieta – składające się z kilkunastu pytań badanie opinii dotyczące ważnych z punktu widzenia miasta i mieszkańców problemów.
  3. Brać udział w grupach focusowych funkcjonujących w ramach serwisu. Udział w grupie focusowej odbywa się w formie czatu internetowego.

Serwis TALK LONDON wykorzystuje serwisy takie jak Twitter, Facebook oraz Google +. Integracja obejmuje możliwość komentowania oraz udostępniania treści w aplikacji TALK LONDON za pośrednictwem stron Mayor of LONDON. Aplikacja nie posiada odrębnych stron ani kont w ramach ww. portali.