UK: The Public Whip

Serwis Public Whip to przykład wykorzystania otwartych danych na temat pracy izb parlamentu brytyjskiego dla stworzenia serwisu, który całościowo monitoruje pracę poszczególnych polityków. W ramach serwisu zamieszczone zostały informacje na temat pracy członków Izby Gmin i Izby Lordów. Użytkownik serwisu może przeglądać dane z poziomu wybranego parlamentarzysty, wybranej izby lub też sektorowo – wg wybranego zagadnienia merytorycznego – podejmowanych decyzji dotyczących wybranej polityki państwa. Serwis gromadzi i publikuje dane od 1997 r.

Wyszukiwanie poszczególnych parlamentarzystów odbywa się przy użyciu listy, zawierającej alfabetycznie uporządkowane nazwiska polityków lub za pomocą zamieszczonej na stronie wyszukiwarki – po wpisaniu kodu pocztowego wyświetla nazwiska członków parlamentu właściwych dla danej lokalizacji.

Użytkownikowi zostają udostępnione sprofilowane informacje na temat aktywności wybranego polityka. Informacje obejmują: profil parlamentarzysty (przynależność partyjna, informacje na temat kadencji, w których dana osoba była członkiem parlamentu); statystyki głosowań aktualnego składu parlamentu (udział w głosowaniach, zgodność w głosowaniach z proponowanymi przez rząd rozwiązaniami); zestawienie głosowań, w których polityk był w opozycji do swojego klubu lub w których zabierał głos (aktualne i archiwalne); odesłania do innych portali zajmujących się monitorowaniem pracy polityków – TheyWorkForYou, WriteToThem, HearFromYourMP.

Serwis jest zintegrowany z portalami społecznościami takimi jak Facebook, Twitter. Do serwisu podłączony jest także blog – WordPress.com.