UK: TheyWorkForYou

TheyWorkForYou to serwis internetowy poświęcony monitorowaniu pracy parlamentarzystów – członków parlamentu Wielkiej Brytanii, Szkocji oraz Zgromadzenia Irlandii Północnej. Docelowo planowane jest włączenie informacji na temat członków Zgromadzenia Walii, niemniej na ten moment prace w tym zakresie nie są prowadzone.

Serwis TheyWorkForYou wykorzystuje dane pochodzące z dwóch źródeł. Pierwszym są raporty zapisu obrad parlamentu Wielkiej Brytanii i Szkocji. Drugie źródło informacji upublicznianych przez portal to dane numeryczne i statystyczne na temat prowadzonych głosowań zgromadzone przez portal The Public Whip (http://www.publicwhip.org.uk/).

W ramach serwisu każdy parlamentarzysta posiada swoją stronę profilową, gdzie znajdują się dane kontaktowe oraz informacje na temat jego aktywności politycznej w ramach sprawowanego mandatu (udział w debatach, wystosowane zapytania, udział w głosowaniach, statystyki aktywności). Interesującym rozwiązaniem jest zestawienie tendencji podejmowanych w drodze głosowań decyzji. Organizatorzy wyselekcjonowali w tym celu grupę zagadnień merytorycznych i za pomocą tak zakreślonych obszarów dokonali zestawienia głosowań. Serwis pozwala także na śledzenie aktywności parlamentarzystów w ujęciu horyzontalnym tj. poprzez analizę prowadzonych na forum parlamentu debat, zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi oraz prac komisji merytorycznych nad projektami ustaw.

Wyszukiwanie poszczególnych reprezentantów możliwe jest na trzy sposoby: przy użyciu wyszukiwarki tekstowej, wykazu parlamentarzystów uporządkowanych w kolejności alfabetycznej lub poprzez okręg wyboczy – po wskazaniu kodu pocztowego.

Portal pozwala również na interakcję z użytkownikami. Aktywność zalogowanych uczestników polega na kontakcie z wybranymi parlamentarzystami oraz na uzupełnianiu zamieszczonych w serwisie informacji o dodatkowe linki, źródła. Możliwe działania jak i formy aktywności w ramach serwisu muszą być zgodne z zapisami regulaminowymi. Ponadto użytkownicy serwisu mogą subskrybować informacje o podejmowanych na forum parlamentu działaniach i aktywnościach wskazanych przez siebie osób – członków parlamentu.

Projekt jest zintegrowany z portalami społecznościowymi Facebook oraz Twitter.