UK: WriteToThem

WriteToThem to serwis internetowy umożliwiający wysyłanie wiadomości przez użytkowników – obywateli do swoich politycznych reprezentantów na różnych poziomach: samorządowym, krajowym, europejskim. Założeniem projektu jest ułatwienie i udrożnienie komunikacji pomiędzy obywatelami a politykami.

Użytkownicy otrzymują dostęp do właściwej części serwisu po wskazaniu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/okręg wyborczy kodu pocztowego. Z jednej strony podanie kodu pocztowego weryfikuje uprawnienia do podjęcia aktywności w ramach serwisu, z drugiej zaś stanowi kryterium wyszukiwania politycznych reprezentantów.

Po wpisaniu kodu pocztowego pojawiają się nazwiska (wraz z przynależnością partyjną) kolejnych przedstawicieli politycznych wybieranych w wyborach powszechnych, którzy na poszczególnych poziomach mają reprezentować interesy społeczności – od radnych gminnych, hrabstw, posłów Izby Gmin, poprzez członków Parlamentu Europejskiego,  na niewybieranych powszechnie przedstawicielach zasiadających w Izbie Lordów kończąc. Co istotne, przy każdym poziomie reprezentacji wskazane jest za co dana osoba odpowiada, na jakie decyzje i prawa ma/miała wpływ.

Strona WriteToThem zawiera funkcje, ułatwiające podejmowanie aktywności w ramach serwisu. W tej kwestii wskazać można na możliwość napisania do grupy reprezentantów i możliwość sprawdzenia jak poszczególni reprezentanci w Izbie Gmin głosowali oraz w jakiej kwestii i jak zabierali głos. Na każdym etapie istnieje ponadto możliwość edycji przesłanej wiadomości.

Na kolejnej podstronie znajduje się textbox ze wskazanym imieniem i nazwiskiem reprezentanta wybranego przez użytkownika oraz zakończenie zawierające zwrot grzecznościowy. Z lewej strony znajduje się ramka z instrukcją dla autorów listów. W dolnej części strony znajduje się input text, do którego użytkownik zobowiązany jest wpisać swoje dane.

Strona kroku ostatniego – wysłanie wiadomości. Autoryzacja dokonuje się poprzez sprawdzenie e-maila podanego w input text. Przyjęte w serwisie rozwiązanie właściwie ma na celu ograniczenie wysyłania wiadomości nieprawdziwych, czy też pisanych dla zabawy.