UK/USA: Old Weather

Projekt opiera się na platformie typu “E-activity” przygotowanej przez angielską organizację pozarządową, jednak wspierany jest przez szereg wymienionych niżej instytucji publicznych (amerykańskich i brytyjskich), które dostarczają dokumentację do badań. Projekt wykorzystuje ideę “citizen scientist” polegającą na aktywnym włączeniu się internautów w proces badań naukowych. Użytkownik ma za zadanie przeanalizować i wprowadzić do systemu udostępnione mu dokumenty w postaci zeskanowanych XIX-wiecznych dzienników pokładowych prowadzonych przez kapitanów okrętów (pływających głównie pod banderą amerykańską). Dane te dotyczą warunków pogodowych panujących danego dnia w określonej lokalizacji, którą następnie użytkownik zaznacza przy pomocy specjalnej wtyczki do aplikacji Google Maps zintegrowanej z serwisem.

Old Weather zawiera również elementy społecznościowe i specyficzną “ścieżkę kariery” dającą użytkownikowi możliwość zdobywania punktów oraz kolejnych stopni według hierarchii analogicznej do stosowanej w marynarce krajów anglosaskich.

Awanse uzyskuje się przez wkład wniesiony w rozwój projektu: wykonując transkrypcję kolejnych stron dzienników użytkownik zdobywa punkty, awansuje i otrzymuje coraz trudniejsze materiały do analizy. Ponadto osoby korzystające z serwisu mają możliwość wzajemnej weryfikacji swojej pracy na specjalnym forum zintegrowanym ze stroną WWW.