USA: Adopt a hydrant

Aplikacja Adopt a Hydrant jest przykładem wdrożenia opierającego się na wykorzystaniu internetu i aplikacji internetowych do działań mających charakter współpracy pomiędzy władzami miejskimi Bostonu a mieszkańcami w formie wolontariatu obywatelskiego. Projekt polega na „adopcji” hydrantów miejskich – tj. zadeklarowaniu pomocy władzom miejskim w utrzymaniu w porządku (odśnieżanie, usuwanie błota, kamieni, zgłaszanie usterek itp.) hydrantów znajdujących się na terenie Bostonu.

Dzięki aplikacji internetowej każdy zarejestrowany i zalogowany użytkownik serwisu może wg uznania wyszukać i zadeklarować chęć pomocy w utrzymaniu hydrantu. Hydranty zostały zlokalizowane na internetowym planie miasta (integracja z Google Maps). Obiekty zostały oznaczone dwoma kolorami: kolorem czerwonym te które nie zostały jeszcze objęte programem, zielonym natomiast te, które już mają swojego opiekuna. Po kliknięciu w wolny obiekt użytkownik może nadać hydrantowi swoją nazwę. Przy każdym z obiektów objętych programem wolontariatu znajduje się nazwa użytkownika, który zadeklarował swoją pomoc. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczenia pomocy, lub zmienić hydrant, którym się opiekuje.

Projekt nie jest zintegrowany z żadnym portalem społecznościowym. Program wykorzystuje system lokalizacji Google Maps.