USA: AirNOW

Aplikacja na smartfon:

Jest to aplikacja przygotowana przez prywatne przedsiębiorstwo, ale korzystająca z otwartych danych publicznych udostępnionych za pomocą portalu data.gov.

Funkcjonalność aplikacji AirNOW polega na pozyskiwaniu przez użytkownika informacji o jakości powietrza w oparciu o wpisany przez użytkownika kod pocztowy. Zasięg związany z funkcjonalnością AirNOW obejmuje wyłącznie terytorium Stanów Zjednoczonych.

Za pośrednictwem aplikacji na smartfon użytkownik uzyskuje dostęp do danych dotyczących jakości powietrza według stanu na:

  • godzinę, w której użytkownik przesłał zapytanie z podanym kodem pocztowym
  • dzień, w którym użytkownik przesłał zapytanie
  • dzień następujący po dniu, w którym użytkownik przesłał zapytanie.

Użytkownik aplikacji otrzymuje ponadto informację graficzną, wygenerowaną w oparciu o dane dotyczące jakości powietrza przy wykorzystaniu Air Quality Index (AQI).

Strona internetowa:

Oprócz opisywanej powyżej funkcjonalności oceny jakości powietrza na podstawie wpisanego kodu pocztowego, na stronie internetowej wyświetlane są również mapy z zaznaczonym poziomem jakości powietrza, dla obszaru Stanów Zjednoczonych, danego stanu bądź miasta wskazanego przez użytkownika. Strona WWW zawiera również zestawienie ponad 400 miast.

Na stronie WWW zalinkowane są profile społecznościowe na Facebooku oraz Twitterze. Na obu serwisach założone są odrębne profile dotyczące wyłącznie AirNOW, w ramach których zamieszczane są porady dotyczące zdrowego trybu życia, informacje o eventach związanych z ekologią, a także mapy wybranych obszarów z wskazanymi niskimi poziomami jakości powietrza (wyłącznie na Facebooku).