USA: Citizen Archivist

Citizen Archivist to jedno z najbardziej znanych zastosowań koncepcji “e-activity”. W serwisie wprowadzono szereg funkcji mających zachęcać użytkowników do wspólnej pracy nad digitalizacją materiałów archiwalnych. Dzięki zaangażowaniu w prace internautów ma ono przyspieszyć prace nad tworzeniem dokumentacji, ale także zaoszczędzić środki finansowe, które przy wykorzystaniu tradycyjnych metod archiwizacji dokumentów musiałyby zostać wydane na etatowych pracowników.

Wolontariusze zaangażowani we współpracę w ramach Citizen Archivist wykonują ściśle określone czynności. Zadania obejmują:

  • Tagowanie zdjęć: Zadaniem uczestników projektu jest oznaczanie archiwalnych fotografii słowami kluczowymi umożliwiającymi przeszukanie bazy zdjęć. Użytkownik po zalogowaniu do systemu rozpoczyna swoje działanie w ramach tzw. misji. W tym celu w pierwszym kroku dokonuje wyboru galerii zdjęć. W oknie galerii może on przeglądać fotografie, a następnie w odpowiednim polu dodawać pasujące do zdjęcia kluczowe słowa. Dodane wcześniej tagi widoczne są w kolumnie po lewej stronie zdjęcia.
  • Transkrypcja archiwalnych tekstów: Użytkownicy dokonują transkrypcji starych, pisanych ręcznie tekstów na znaki odczytywane przez komputer. Istnieją trzy poziomy zaawansowania dla współpracowników, uzależnione od trudności zeskanowanego tekstu. Początkujący wolontariusze dostają teksty najprostsze, a wraz z nabywanym doświadczeniem otrzymują coraz trudniejsze materiały. Transkrypcja przebiega w specjalnym oknie, w którym użytkownik ma widoczne zdjęcie zeskanowanego dokumentu oraz pole do edycji tekstu, gdzie umieszcza rezultat swojej pracy.
  • Edycja artykułów z lokalnej Wikipedii – Udział w tworzeniu bazy wiedzy i informacji.
  • Dodawanie i dzielenie się archiwalnymi zdjęciami: W ramach działania użytkownicy uczestniczą w tworzeniu archiwum, uzupełniając zasoby publiczne o własne zasoby – stare fotografie, dokumenty, rękopisy itp. W tym celu serwis wykorzystuje zewnętrzny portal Flickr.