USA: Data.gov

Data.gov jest amerykańskim projektem rządowym, którego głównym celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do danych gromadzonych przez instytucje publiczne w formatach umożliwiających ich dalsze przetwarzanie. Strukturalizowane dane publiczne udostępniane są za pośrednictwem serwisu WWW umożliwiającego ich swobodne przeszukiwanie i pobieranie. Projekt zakłada dostępność wszelkich informacji będących w posiadaniu administracji publicznej USA, za wyjątkiem danych o charakterze personalnym lub poufnym. W chwili obecnej (stan na styczeń 2015 r.) w serwisie internetowym prowadzonym w ramach tego projektu znajduje się 138 507 zbiorów danych udostępnionych przez amerykańskie instytucje publiczne, które zostały wykorzystane przez ponad 350 aplikacji internetowych i ponad 150 aplikacji mobilnych opracowanych przez obywateli.

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenckim Open Data Policy każda federalna agencja rządowa USA jest zobligowana do aktywnego użytkowania serwisu przez publikację aktualnych baz danych w otwartych formatach, umożliwiających przetwarzanie maszynowe. Zachęcane są do tego również władze lokalne. Publikowana informacja powinna być ustrukturalizowana. Publikacja danych w ten sposób powinna stać się częścią wewnętrznych procedur agencji rządowych.

Bazy danych zostały podzielone na następujące kategorie tematyczne (j.angielski/j.polski)

 • Agriculture / Rolnictwo
 • Business / Biznes
 • Climate / Klimat
 • Consumer / Konsumenci
 • Ecosystems / Ekosystemy
 • Education / Edukacja
 • Energy / Energetyka
 • Finance / Finanse
 • Health / Zdrowie
 • Local Government / Władze lokalne
 • Manufacturing / Produkcja
 • Ocean / Oceany
 • Public Safety / Bezpieczeństwo publiczne
 • Science & Research / Badania i rozwój

Bazy są udostępniane w różnych formatach. Najczęściej stosowane formaty obejmują: xls, csv, xml, pdf, txt, html, rdf. Każda baza zostaje również otagowana i opisana wraz ze wskazaniem podmiotu i osoby odpowiedzialnej za jej treść.

Kolejnym ważnym elementem serwisu jest udostępnienie API – interfejsów programistycznych aplikacji wytworzonych przez agencje rządowe, umożliwiając w ten sposób prywatnym użytkownikom – obywatelom i przedsiębiorcom integrowanie się z oprogramowaniem rządowym.

Aktywność prywatnych użytkowników serwisu DATA.GOV obejmuje zatem wykorzystanie opublikowanych baz danych oraz integrację z oprogramowaniem rządowym za pomocą opublikowanego API. Dzięki temu podmioty prywatne mogą przetwarzać udostępnione dane i budować swoje własne aplikacje, również komercyjne. Aplikacje te mogą być zgłaszane przez użytkowników DATA.GOV za pośrednictwem Twittera, a następnie opublikowane na stronie w dziale „Impact” i mają umożliwić rozwój usług ułatwiających obywatelom korzystanie ze zgromadzonych informacji.

Ponadto serwis zawiera funkcjonalność umożliwiającą zgłaszanie problemów i przekazywanie uwag oraz prowadzenie dyskusji na tematy związane z otwartymi danymi.