USA: Discover Boston Public Schools

Discover Boston Public Schools to aplikacja, która została uruchomiona w 2011 roku przez pracowników Code of America wraz z Mayor’s Office of New Urban Mechanics na potrzeby Boston Public Schools.

Discover BPS to internetowy system wyszukiwania informacji na temat szkół publicznych.  Podstawowym kryterium wyszukiwania jest odległość szkoły od miejsca zamieszkania (pod uwagę brane są przede wszystkim szkoły w promieniu 1 mili). Rodzic może również wskazać kryteria dodatkowe takie jak: miejsce nauczania rodzeństwa, potrzeby językowe lub niepełnosprawność dziecka. Po wskazaniu przez użytkownika adresu zamieszkania oraz innych kryteriów, aplikacja wyznacza odpowiednie szkoły. W tym momencie rodzic ma możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wyselekcjonowanych szkół, w tym dokładnej lokalizacji, wyposażenia szkół, godzin otwarcia, poziomu oraz programu nauczania i innych.

Strona jest zintegrowana z portalami społecznościami Facebook i Twitter. Sama aplikacja nie posiada swojego profilu na żadnym portalu społecznościowym (posiada je jedynie instytucja wdrażająca, tj. Boston Public Schools).