USA: FirstToSee

Aplikacja FirstToSee jest to system zarządzania kryzysowego wdrożony w Pierce County, w Stanach Zjednoczonych. Przeznaczeniem aplikacji jest usprawnienie systemu informowania o sytuacjach kryzysowych, nie zaś zastąpienie numeru alarmowego 911.

Pierwszy poziom funkcjonalności serwisu FirstToSee to zgłaszanie interwencji wobec zaobserwowanych sytuacji kryzysowych – wypadki, klęski żywiołowe, przestępstwa itp.

Dla użytkowników została opracowana i udostępniona mobilna aplikacja, za pomocą której użytkownicy mogą przesyłać zgłoszenia o konieczności podjęcia interwencji przez odpowiednie służby. Zgłoszenia interwencji mogą przyjąć postać zdjęcia, opisu lub zdjęcia z opisem. Zgłaszający określa miejsce, gdzie raportowane zdarzenie miało miejsce – co można zrobić za pomocą mapy (aplikacja korzysta z systemu lokalizacji) lub za pomocą wskazania adresu lokalizacji zdarzenia.

Zgłaszanie interwencji możliwe jest także za pośrednictwem strony internetowej.

Dostęp do podstawowych funkcji FirstToSee nie wymaga logowania.

Drugi poziom funkcjonalności FirstToSee, dostępny po zalogowaniu się, umożliwia użytkownikom:

  • śledzenie zmian w obszarze zgłaszanej interwencji;
  • wgląd w inne zgłoszenia;
  • udostępnianie zgłoszeń interwencyjnych za pośrednictwem serwisu Twitter;
  • zgłaszanie interwencji jako „profil zaufany”.

Serwis FirstToSee zintegrowany jest z portalem społecznościowym Twitter (przesyłanie zgłoszeń). FirstToSee wykorzystuje także serwis YouTube gdzie zamieszczone są filmy instruktażowe.