USA: MapBox

MapBox to serwis przygotowany przez prywatne przedsiębiorstwo, ale korzystający z otwartych danych publicznych udostępnionych za pomocą portalu data.gov.

Podstawową funkcjonalnością związaną z serwisem MapBox jest możliwość pobierania oraz projektowania (za pośrednictwem MapBox Studio) różnego rodzaju map, z możliwością ich wykorzystania w innych aplikacjach oraz na stronach WWW tworzonych przez użytkowników. Użytkownicy w ramach serwisu otrzymują również dostęp do narzędzi służących do implementacji map (dostosowanych do poszczególnych systemów operacyjnych i technologii – np. iOS, Android, JavaScript API, GL) we własnych aplikacjach. MapBox oferuje ponadto możliwość rozbudowywania map, dostępnych na zasadzie „open data” (aktualizacja w zakresie m.in. dróg, budynków, parków).

Użytkownicy otrzymują dostęp do funkcjonalności oferowanych przez MapBox po rejestracji konta i po zalogowaniu.

Na stronie WWW zalinkowane są profile społecznościowe na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. W wyżej wymienionych serwisach prowadzone są odrębne profile dotyczące wyłącznie usługi MapBox, w ramach których zamieszczane są fragmenty różnego rodzaju map dostępnych w serwisie oraz zdjęcia m.in. satelitarne bądź wykonane przez dron.