USA: Mercaris

Mercaris to serwis przygotowany przez prywatne przedsiębiorstwo, ale korzystający z otwartych danych publicznych udostępnionych za pomocą portalu data.gov.

Serwis Mercaris oferuje dwa rodzaje funkcjonalności, dostępne dla zalogowanych użytkowników:

  1. Dostęp do kluczowych danych rynkowych dotyczących produktów spożywczych ekologicznych, wolnych od GMO (np. statystyki handlu, porównanie produktów spożywczych oraz pasz, porównanie cen żywności w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Korzyści dla poszczególnych grup podmiotów:

  • rolnicy – wzrost rentowności gospodarstwa, poszerzenie wiedzy związanej z decyzjami dotyczącymi upraw;
  • hurtownicy – poprawa zarządzania ryzykiem, identyfikacja kluczowych trendów rynkowych;
  • detaliści – poszerzenie wiedzy związanej z łańcuchem dostaw;
  • analitycy – dostęp do niepublikowanych dotychczas danych dotyczących rynku spożywczego.
  1. Uczestnictwo w aukcjach – dostęp online do transakcji na rynku żywności ekologicznej, wolnej od GMO (sprzedaż za pośrednictwem aukcji standardowych, kupno za pośrednictwem aukcji odwrotnych, kupno/sprzedaż: rynek kasowy, kontrakty terminowe).

Korzyści:

  • dywersyfikacja działań marketingowych;
  • identyfikacja nowych rynków zbytu;
  • identyfikacja nowych dostawców;
  • stymulowanie wzrostu cen produktów i marż.