USA: Nature’s notebook

Portal Nature’s Notebook należy do szerszej grupy wdrożeń typu e-activity, których celem jest angażowanie ludzi w realizację zadań w ramach szeroko rozumianego wolontariatu społecznego.

Nature’s Notebook to projekt, w ramach którego prowadzone są obserwacje przyrodnicze.

Każdy uczestnik otrzymuje swój własny wirtualny notatnik, za pomocą którego może prowadzić obserwacje okazów przyrodniczych – np. rosnących w okolicy zamieszkania roślin, czy żyjących tam zwierząt. Wolontariusz przystępując do programu zgłasza swój udział do jednej z wielu regionalnych kampanii. Wolontariusze wybierają jeden z regionów – np. obszar w którym mieszkają, a następnie decydują o tym co będą obserwować.  Uczestnicy projektu badawczego prowadzą obserwacje według ściśle określonych zasad –  są oni m. in. zobowiązani aby na bieżąco odpowiadać na pytania współpracujących z nimi naukowców. Na koniec każdego etapu rozsyłany jest raport podsumowujący dotychczasowe działania.

Dla uczestników projektu przygotowane zostały aplikacje mobilne, które przy wykorzystaniu m. in. smartfonów pomagają w zgromadzeniu informacji. Podczas badań terenowych wolontariusz zaznacza gdzie występuje badany przez niego gatunek, a następnie w regularnych przedziałach czasowych dokonuje zapisów kolejnych zmian w ich wyglądzie, a w przypadku zwierząt również w zachowaniu.

Strona Nature’s Notebook oferuje także możliwość uczestniczenia w webinariach, organizowania własnych projektów, a także zapoznawania się z nowymi publikacjami na temat obszaru prowadzonych badań.

Obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych w ramach projektu współpracuje ponad 6 tysięcy wolontariuszy zbierających informacje o ponad 900 gatunkach roślin i zwierząt.