USA: Regulations.gov

Strona ma na celu włączenie obywateli amerykańskich w proces tworzenia regulacji tworzonych przez federalne agencje rządowe. W systemie prawnym USA kongres zatwierdza nowe prawa, a agencje federalne wprowadzają prawa w życie za pomocą regulacji. Serwis Regulations.gov jest miejscem, gdzie obywatele mogą zapoznać się z regulacjami, nad którymi aktywnie pracują poszczególne agencje (publikowane w piśmie rządowym Federal Register), oraz przesłać do nich swoje propozycje i uwagi. Serwis udostępnia również API pozwalające na prezentowanie danych w innych serwisach.

Użytkownik serwisu może:

  • Przeszukiwać wszystkie dostępne publicznie materiały związane z procesem regulacyjnym, m.in. analizy problemowe, opublikowane komentarze, notatki z Federal Register;
  • Opublikować swój komentarz do danej regulacji lub do innego komentarza; komentarz ten trafia bezpośrednio do agencji odpowiedzialnej za dane regulacje;
  • Opublikować dodatkowe uzasadnienie swojego komentarza w postaci załączonych dokumentów;
  • Pobierać opublikowane przez poszczególne agencje materiały związane z regulacjami w postaci plików .csv;
  • Zgłosić chęć otrzymywania alertów e-mail na temat wybranych przez siebie regulacji;
  • Sortować regulacje pod względem ich popularności, daty publikacji lub przewidywanego szybkiego wejścia w życie;
  • Uzyskać dostęp do API serwisu. Jedną z możliwości wykorzystania API jest zintegrowanie zewnętrznych stron internetowych z mechanizmem komentowania regulacji w ten sposób, aby umożliwić publikację komentarzy na Regulations.gov za pomocą prywatnych stron WWW.