USA: San Francisco 311

San Francisco 311 to przykład wdrożenia z obszaru instytucje 2.0. Za wdrożenie odpowiada urząd miasta i hrabstwa San Francisco. Serwis skupia w sobie elementy typowo informacyjne, ale wykorzystuje także funkcje crowdsourcingowe.

Portal, poprzez sprawne publikowanie informacji, w istotny sposób ułatwia korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje miejskie. Ważnym elementem jest duży wybór sposobu, w jaki mieszkańcy mogą nawiązać kontakt z urzędem – telefon, email, formularz zgłoszeniowy, ale także portal społecznościowy Twitter oraz aplikacja mobilna (Android, iOS, Blackberry).

Serwis umożliwia także mieszkańcom zgłaszanie przez internet spraw, które ich zdaniem wymagają interwencji służb miejskich – usterek w infrastrukturze, aktów wandalizmu, zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt, czy też informowanie o poziomie zanieczyszczeń na ulicach lub chodnikach.

Twórcy wdrożenia pilotażowo proponowali też model konsultacji za pośrednictwem Facebooka, ale na moment badania aplikacji aktywność na profilu była niewielka.