USA: We The People

Strona powstała w celu realizacji strategii Open Government.

Prawo do petycji wystosowywanych wobec rządu jest zagwarantowane obywatelom w konstytucji USA, funkcjonalności tej strony internetowej są narzędziem ułatwiającym realizację tego prawa.

Strona internetowa We the People ma umożliwić obywatelom szybkie przekazanie swoich postulatów odpowiednim komórkom amerykańskiej administracji rządowej przez stworzenie petycji, rozpoczynających się od sformułowania: “WE PETITION THE OBAMA ADMINISTRATION TO…”

Użytkownicy We the People mogą  przeglądać istniejące petycje, tworzyć własne petycje, głosować na istniejące petycje, promować petycje przez media społecznościowe, wyszukiwać petycje, korzystając z systemu filtrowania na podstawie istniejących kategorii oraz przeglądać odpowiedzi stworzone przez rząd amerykański.

Każda z opublikowanych w systemie petycji może zostać wirtualnie podpisana przez innych użytkowników We the people. Aby uzyskać dużą ilość podpisów użytkownicy promują swoje petycje m.in. z wykorzystaniem zintegrowanych ze stroną serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter). Po osiągnięciu 150 podpisów petycja staje się widoczna w publicznej wyszukiwarce We the People. W przypadku uzbierania 100 000 podpisów w ciągu 30 dni od uruchomienia petycji, zostanie ona przekazana do rozpatrzenia Białemu Domowi i ma uzyskać oficjalną odpowiedź. Każda z podpisanych pod petycją osób uzyska kopię tej odpowiedzi.