USA/Włochy: GLEAM

GLEAM umożliwia tworzenie symulacji globalnego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Usługa jest realizowana za pomocą aplikacji instalowanej na komputer lokalny. Symulacja składa się z trzech warstw: dane na temat liczebności światowej populacji; dane dotyczące mobilności tej populacji; indywidualny model matematyczny dynamiki infekcji. Dane są używane do określenia, kiedy i gdzie ludzie będą wchodzić w interakcje i potencjalnie przenosić zakażenie.

Symulacje mogą być tworzone przez każdego zarejestrowanego użytkownika.  Aplikacja umożliwia tworzenie zaawansowanych wizualizacji i infografik, które mogą być wykorzystywane zarówno przez specjalistów zajmujących się zwalczaniem epidemii, jak i przez obywateli zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat zapobiegania epidemiom. Końcowy wynik symulacji może być wyświetlany i analizowany na różne sposoby z wykorzystaniem aplikacji pulpitu GLEAMviz.

Aplikacja korzysta z następujących zbiorów otwartych danych: dane społeczno-ekonomiczne (SEDAC Application Center) z Uniwersytetu Columbia; dane dotyczące lotnisk z World Airport Network (WAN) należące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA); baza mobilności populacji opracowana z wykorzystaniem informacji uzyskanych z krajowych urzędów statystycznych z ponad 40 krajów na pięciu kontynentach, obejmująca ponad 78 000 regionów administracyjnych. Cechy infekcji, takie jak czas inkubacji, odporność, śmiertelność itp. są definiowane przez użytkownika.