Konferencja podsumowująca projekt już za nami!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji „Nowe trendy w elektronicznej administracji”, a także do zapoznania się z prezentowanymi podczas wydarzenia stanowiskami Gości oraz materiałami dla Uczestników. Zapraszamy także do zapoznania się z rezultatami projektu, które otrzymał każdy z uczestników konferencji

Konkurs dla studentów – wygraj dwutygodniowy pobyt w Estonii

przygotuj opis ciekawego wdrożenia i wyjedź w wakacje na dwutygodniową Szkołę Letnią do Tallina. Zgłoś się do konkursu już teraz, uporaj z sesją, a opis przygotuj do 22 marca. O co dokładnie chodzi? Przygotuj opisy wdrożeń nowoczesnych rozwiązań w administracji publicznej i samorządowej, który wzbogaci bazę wiedzy na egov2.eu. Inspiracje […]

Casebook – ‚E-Gov 2.0 w praktyce’ już dostępny online!

Mamy przyjemność poinformować, że można już pobrać casebooka opracowanego przez członków naszego zespołu badawczego. Przygotowany pod redakcją Aleksandry Turczyn Casebook zawiera zbiór studiów przypadku różnych aspektów tematyki E-Government 2.0. Poniżej prezentujemy spis treści naszej publikacji: Wstęp dr Błażej Sajduk Elektroniczne petycje. Studium przypadku na podstawie ‚We the people’ Izabela Szeląg, […]

Premier Singapuru namawia banki by na bieżąco śledziły technologię Blockchain

 Premier Singapuru Lee Kuan Yew zachęcił bankierów i osoby odpowiadające za ustawodawstwo do śledzenia rozwiązań związanych z technologią Blockchain. W przemówieniu wygłoszonym podczas  obchodów 80. rocznicy powstania United Overseas Bank premier stwierdził, że sektor finansowy staje obecnie przed wążnymi wyzwaniami i powinien w związku z tym pozostawać na bieżąco z […]

Sympozjum: Czy możliwa jest elektroniczna republika?

Fundacja Instytut Aurea Libertas we współpracy z Instytutem Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie zaprasza na sympozjum naukowe oraz debatę ekspercką CZY MOŻLIWA JEST ELEKTRONICZNA REPUBLIKA? Dobre praktyki w dziedzinie partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem Internetu. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat najnowszych zjawisk związanych z wykorzystaniem technologii […]

Estoński program e-rezydencji rośnie trzykrotnie szybciej niż oczekiwano

Pilotażowy projekt cyfrowej rezydencji zainicjowany pod koniec 2014 roku przez Estonię przekroczył wszelkie spodziewane oczekiwania. Jak informuję władze w Tallinie do połowy października formularze zgłoszeniowe wypełniło ponad 6 tysięcy osób ze 118 państw E-rezydencja (e-residency) jest oficjalnym programem rządowym zakładającym udostępnienie osobom nie będącym obywatelami Estonii skorzystanie z tamtejszego systemu […]

Analiza wybranych strategii e-Government

Baza wiedzy na naszej stronie została zaktualizowana o serię artykułów poświęconych strategiom cyfrowym wybranych państw. Celem naszej analizy było dokładne zbadanie podstawowych dokumentów stanowiących fundament rozwoju cyfrowej administracji w poszczególnych krajach, przestiudowanie na jakie przede wszystkim aspekty digitalizacji zwracają uwagę ich twórcy a także w jakim stopniu strategia ta odzwierciedla […]

E-Gov w praktyce: materiały seminaryjne

Seminarium „E – g o v e r n m e n t   2 . 0.   w  p r a k t y c e –  N o w e  t r e n d y  w  e l e k t r o n i c z n e […]

E-Government for the Future We Want – omówienie raportu ONZ

Błażej Sajduk – Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera Tytuł raportu: „United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want” DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE ONLINE United Nations E-Government Survey 2014 http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 Wcześniejsze raporty: http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/UNEGovernmentSurveys/tabid/600/language/en-US/Default.aspx Raport definiuje E-government jako wykorzystywanie przez rządy państw technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu dostarczania obywatelom informacji […]

Polska 2030 i inne dokumenty strategiczne

Anna Siemek-Filuś Dokumenty o charakterze strategicznym, w których wskazane zostały kierunki rozwoju elektronicznej administracji w Polsce to: Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo Strategia Sprawne Państwo 2020 Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji […]