E-government w Norwegii

Katarzyna Kosior, Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera w Krakowie DOKUMENTY STRATEGICZNE ORAZ ICH KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 1.1. Digitiliseringsprogrammet Obecnie (stan na koniec 2014 roku) podstawowym dokumentem strategicznym w zakresie e-government w Norwegii jest program Digitizing Public Sector Services [Digitiliseringsprogrammet], przyjęty w kwietniu 2012 roku. Program jest częścią szerszej agendy cyfrowej […]