Ekspertyzy prawne

Konsultacje społeczne a polskie ustawodawstwo

W  skrócie rzecz ujmując „konsultacje społeczne” to jedna z instytucji tzw. demokracji bezpośredniej (inne instytucje to: referendum –  w tym referendum lokalne, inicjatywa ludowa – czyli  możliwość wniesienia projektu ustawy prze grupę 100 tys. obywateli), która polega na wyrażeniu przez członków zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie. Tworzy się w ten sposób dwustronna relacja, powstająca z inicjatywy administracji państwowej. W odróżnieniu od referendum wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów władzy publicznej.

cały artykuł

Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

W chwili obecnej w resorcie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad projektem założeń  projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego datowany na dzień 27 stycznia 2015 r. jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl). Na tym etapie prac zakończono konsultacje społeczne założeń, a kolejnym etapem prac będzie przygotowanie projektu nowego prawa, który będzie musiał przejść całą procedurę legislacyjną

cały artykuł