Analiza wybranych strategii e-Government

Analiza wybranych strategii e-Government: Unia Europejska, ONZ, USA, Norwegia, Wielka Brytania, Estonia, Polska Izabela Szeląg (Instytut Aurea Libertas) WSTĘP E-government 2.0 to nie tyle inny, a właściwie – nie tylko inny typ administrowania, ale to przede wszystkim inny sposób komunikowania się z obywatelami. Sposób, który nadaje impuls i wyzwala zmiany w […]

Konsultacje społeczne a polskie ustawodawstwo

W  skrócie rzecz ujmując „konsultacje społeczne” to jedna z instytucji tzw. demokracji bezpośredniej (inne instytucje to: referendum –  w tym referendum lokalne, inicjatywa ludowa – czyli  możliwość wniesienia projektu ustawy prze grupę 100 tys. obywateli), która polega na wyrażeniu przez członków zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie. Tworzy się w ten sposób dwustronna relacja, powstająca […]

Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

WSTĘP W chwili obecnej w resorcie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad projektem założeń  projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego datowany na dzień 27 stycznia 2015 r. jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl). Na tym etapie […]

Czym jest E-Gov 2.0?

Zarys typologii wdrożeń analizowanych w projekcie  „E-Government 2.0 w praktyce” Rafał Olszowski (Instytut Aurea Libertas) Termin „elektroniczna administracja” (e-government, E-GOV) zaczął być stosowany w połowie lat 90. ubiegłego wieku, równolegle z popularyzacją takich pojęć jak „elektroniczny handel” i „elektroniczny biznes” (e-commerce, e-business) (1). E-government oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych […]

Typologia wdrożeń e-Government 2.0

Poniższa typologia jest owocem analiz przeprowadzonych na ponad 100 wdrożeniach realizujących koncepcje E-Gov 2.0 w praktyce.