Rezultaty projektu

Poniższe zbiory danych stanowią rezultat projektu badawczego “E-Gov 2.0 w praktyce”.

Kursy e-learning i prezentacje opracowane w ramach projektu znajdują się na stronie https://moodle.wse.krakow.pl/course/. W celu uzyskania dostępu do tych opracowań należy skontaktować się z administratorem platformy: crs@wse.krakow.pl.

PODCASTY

 • Narzędzia i techniki w konsultacjach społecznych
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Zarządzanie procesem konsultacyjnym
 • Administracja publiczna w Polsce
 • Ramy prawne konsultacji społecznych
 • Negocjacje i mediacje w konsultacjach społecznych
 • Realizacja projektów
 • E-demokracja

   

MATERIAŁY VIDEO DO SCENARIUSZY GRY

 • Grupy dyskusyjne online
 • Loomio
 • Infografiki
 • Rejestracja i logowanie do aplikacji EGOV 2.0
 • Aplikacja Egov 2.0 – moduł głosowania
 • Planowanie konsultacji

WYKŁADY MULTIMEDIALNE

 • Administracja publiczna w Polsce
 • Nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym
 • Komunikacja i konflikt w konsultacjach społecznych
 • Narzędzia aktywizowania społecznosci lokalnych
 • Narzędzia web 2 0
 • E-Government 2.0

VIDEOTUTORIALE

 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi
 • Narzędzia web 2 0